DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Úvod

Vítejte na stránce kynologického klubu - Pejskaři Sedlnice

Opět zahájen výcvik, přijímáme nové členy! 

KUDY K NÁM:

Naše výcvikové prostory se nacházejí za dětským a fotbalovým hřištěm uprostřed obce.

Co si vzít sebou na výcvik
- pevný obojek, nebo řetízek (případně mít náhradní, kdyby došlo k roztrhnutí)
- kšíry a postroje nejsou k výcviku vhodné.
- pevné vodítko
- pro agresivní psy náhubek
- vodu a misku na pití pro psa
- pamlsky
- očkovací průkaz

VÝCVIKOVÉ DNY

Neděle od 17:00  

Individuální výcvik - pouze po domluvě s výcvikářem (pro nečleny cena 150kč/výcviková lekce)

Výcvik psů - během výcviku ve výcvikové dny se snažíme pejsky naučit základní poslušnosti a socializaci. Učíme psovody, jak psa zvládnout a naučit ho základy poslušnosti. 

Agility - tuto disciplínu děláme pouze pro zábavu, protože pejsky to baví a je to pro ně příjemným spestřením. Takže se u nás neběhá na profi úrovni, ale amatérsky.

VÝCVIKOVÝ ŘÁD

1. psovod přivádí psa na organizovaný výcvik řádně vyběhaného a vyvenčeného. V případě, že se pes vyprázdní v oploceném areálu , je psovod povinen exkementy po svém psu uklidit.
2.háravé feny mají na cvičiště v době organizovaného výcviku vstup zakázán
3. psovodi dohlédnou na své psy, aby neznačkovali na překážky. V        případě, že k tomu dojde, tak označkované místo omyjí vodou.

4. na cvičišti je zakázáno používat při výcviku psa nepřiměřené fyzické

a psychické tresty a donucovací pomůcky

5. agresivní psi budou v prostorách cvičiště vždy opatřeni náhubkem.
6. psi musí mít platné očkování proti vzteklině
7. v případě, že se u psa objeví nakažlivá nemoc, nebo parazité je povinen ostatní členy informovat o této skutečnosti
8. u dětí mladších 18 let je nutno přinést souhlas rodičů s tím, aby dítě na cvičiště docházelo
9. za ublížení na zdraví lidí, jiných psů a jiné škody způsobené psem je vždy zodpovědný majitel psa, nikoli výcvikář
10. pokud psovod přivede na výcvik rodinné příslušníky je povinen je poučit o správném chování, aby se k cizím psům nepřibližovali, a je zodpovědný za to, aby nedošlo ke zranění těchto rodinných příslušníku od psů, či případně zraněním na překážkách
11.v době organizovaného výcviku, tj. ve výcvikových dnech (v neděli a ve středu) a při sportovních akcích se členové klubu, hosté i návštěvníci bez výjimky řídí pokyny výcvikáře. Mimo uvedenou dobu je aktivita na cvičišti soukromou záležitostí dotyčné osoby.

12. v době organizovaného výcviku, tj. ve výcvikových dnech (v neděli a ve středu) jsou psi čekající na začátek výcviku na vodítku a pod plnou kontrolou svých psovodů. Volné pobíhání psů a neobvyklé aktivity psovodů - např. střelba v areálu cvičišti jsou možné pouze po dohodě všech přítomných a po svolení výcvikáře, je li přítomen. V prostorách cvičiště jsou psovodi povinni na své psy dohlížet, tak aby nedocházelo k obtěžování ostatních psů a psovodů.
13. v prostorách cvičiště je k dispozici klubovna. Do této klubovny je zákaz vstupu psům!
14. při opuštění cvičiště se poslední odcházející ujistí, že došlo k uklizení všech překážek (popřípadě provede úklid sám) a uzamčení dveří klubovny a obou vchodových bran.